ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

Jeżeli Usługobiorca zdecyduje się na odstąpienie od umowy Sprzedający prosi o kontakt mailowy przed dokonaniem jakichkolwiek czynności; 

Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) ; 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności: 

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ; 

-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu ; 

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar w stanie niezmienionym niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres firmy:

Dział Zwrotów i Reklamacji LUXES

Wólka Dłużewska 47

05-332 Siennica

wraz z dowodem zakupu i z wszystkimi metkami: papierowymi marki odzieży, materiałowymi, oraz firmowymi LUXES, bez usuniętej plomby na produkcie.

Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem i po ww terminie wyznaczonym na odesłanie zakupu.

Zwrot kwoty za przedmiot zostanie zwrócony przelewem Kupującemu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy; 

Sprzedający nie zwraca kwoty za przedmiot przekazem pocztowym, tylko i wyłącznie na konto bankowe Kupującego; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMACJE, WYMIANY I ZWROTY 

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt, wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu. 

Każda rzecz przed wystawieniem jak i wysłaniem do Kupującego jest dokładnie sprawdzana i sporządzana odpowiednia dokumentacja, aby uniknąć nieporozumień, niejasności i niepotrzebnych, dodatkowych kosztów; 

WYMIANA towaru jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy, oraz złożenia i opłacenia nowego niezależnego zamówienia; 

Jeżeli Usługobiorca zdecyduje się na odstąpienie od umowy/zwrot Sprzedawca prosi o kontakt mailowy przed dokonaniem jakichkolwiek czynności; 

Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży/zwrotu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) ; 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży/zwrotu zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności: 

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ; 

-świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu ; 

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy/zwrotu, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres firmy w stanie niezmienionym; 

Przesyłkę proszę odesłać na adres firmy: 

Dział Zwrotów i Reklamacji LUXES

Wólka Dłużewska 47

05-332 Siennica

Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem i po ww terminie wyznaczonym na odesłanie zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru; 

Reklamację proszę złożyć mailowo na adres: info@luxes.pl; 

Zwrot kwoty za przedmiot zostanie zwrócony przelewem Kupującemu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy; 

Sprzedający nie zwraca kwoty za przedmiot przekazem pocztowym, tylko i wyłącznie na konto bankowe Kupującego; 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Zresetuj hasło